Canlyniadau etholiadau ar gyfer Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Michael James Phillips Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2905 11% Wedi'i ethol
Timothy Hywel Davies Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2900 11% Wedi'i ethol
Linda Lesley Morgan Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2856 11% Wedi'i ethol
Michael Jones-Pritchard Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2753 10% Wedi'i ethol
Hannah Rose Buckingham Welsh Labour / Llafur Cymru 2700 10% Heb ei ethol
Marc Alan Palmer Welsh Labour / Llafur Cymru 2488 9% Heb ei ethol
Norman Gettings Welsh Labour / Llafur Cymru 2461 9% Heb ei ethol
Maliika Kaaba Welsh Labour / Llafur Cymru 2234 8% Heb ei ethol
Mali Rowlands Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 962 4% Heb ei ethol
Daniel James John Allsobrook Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 951 4% Heb ei ethol
Glenys Marian Evans Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 885 3% Heb ei ethol
Julia Mary Burns Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 856 3% Heb ei ethol
Lynne Barrett-Lee Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 540 2% Heb ei ethol
Dominic Eggbeer Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 516 2% Heb ei ethol
Geraldine Helen Nichols Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 365 1% Heb ei ethol
Usman Mahmood Bukhari Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 312 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26684
Etholaeth 12589
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 6994
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 18
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Michael James Phillips 11% Wedi'i ethol
Timothy Hywel Davies 11% Wedi'i ethol
Linda Lesley Morgan 11% Wedi'i ethol
Michael Jones-Pritchard 10% Wedi'i ethol
Hannah Rose Buckingham 10% Heb ei ethol
Marc Alan Palmer 9% Heb ei ethol
Norman Gettings 9% Heb ei ethol
Maliika Kaaba 8% Heb ei ethol
Mali Rowlands 4% Heb ei ethol
Daniel James John Allsobrook 4% Heb ei ethol
Glenys Marian Evans 3% Heb ei ethol
Julia Mary Burns 3% Heb ei ethol
Lynne Barrett-Lee 2% Heb ei ethol
Dominic Eggbeer 2% Heb ei ethol
Geraldine Helen Nichols 1% Heb ei ethol
Usman Mahmood Bukhari 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Rejected1
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd11
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol6
Cyfanswm a wrthodwyd18