Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Decisions argymhellion cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Prynu eiddo preswyl addas o'r farchnad agored i ehangu darpariaeth y Cyngor o dai i deuluoedd mawr ar gyfer tenantiaethau cymdeithasol ledled Caerdydd. ref: 116613/09/201903/10/20190
Deunydd Ailgylchu Sych Cymysg ref: 116411/09/201925/09/20190