Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 ref: 117710/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Tendr ar gyfer Creu Trydan o Nwy Tirlenwi a Nwy Naturiol Posibl, gan gynnws Rheoli Nwy Tirlenwi ref: 117910/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Sicrhau Dyfodol y Theatr Newydd ref: 118210/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ref: 118510/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030 ref: 118310/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ref: 118710/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Reoliadol a Rennir 2018/19 ref: 118010/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd' ref: 117810/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Diweddariad ar Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd ref: 118110/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd ref: 118610/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd ref: 118410/10/201923/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019 ref: 116726/09/201926/09/2019Nid i'w alw i mewn
Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a'r Gymuned o'r enw Llety â Chymorth a Dros Dro - Porth Person Sengl (copi wedi'i atodi) ref: 116826/09/201926/09/2019Nid i'w alw i mewn
FFRAMWAITH AR GYFER UWCHRADDIO TOEAU BLOCIAU O FFLATIAU ref: 117626/09/201910/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben