Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Minutes of the Cabinet meeting held on 26 September 2019 ref: 117710/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Tender for Electricity Generation from Landfill Gas and Potentially Natural Gas, including Landfill Gas Management ref: 117910/10/201923/10/20190
Sicrhau Dyfodol y Theatr Newydd ref: 118210/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ref: 118510/10/201923/10/20190
Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030 ref: 118310/10/201923/10/20190
Ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ref: 118710/10/201923/10/20190
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Reoliadol a Rennir 2018/19 ref: 118010/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd' ref: 117810/10/201923/10/20190
Diweddariad ar Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd ref: 118110/10/201910/10/2019Nid i'w alw i mewn
Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd ref: 118610/10/201923/10/20190
Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd ref: 118410/10/201923/10/20190
Minutes of the Cabinet Meeting held on 11 July 2019 ref: 116726/09/201926/09/2019Nid i'w alw i mewn
To receive the report of the Community & Adult Services Scrutiny Committee entitled Temporary and Supported Accommodation - The Single Person's Gateway (copy attached) ref: 116826/09/201926/09/2019Nid i'w alw i mewn
FFRAMWAITH AR GYFER UWCHRADDIO TOEAU BLOCIAU O FFLATIAU ref: 117626/09/201910/10/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben