Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau. ref: 119407/11/201920/11/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Caffael 9 Womanby Street, Caerdydd. CF10 1 BR ref: 119331/10/201920/11/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr ref: 119223/10/201920/11/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben