Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

14/08/2019 - Dymchwel Adeiladau Boston, 68-72 James Street, Caerdydd ref: 1163    Ar gyfer Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 28/08/2019

Effeithiol O: 06/09/2019

Penderfyniad:

Ni chaiff atodiadau 2 a 3 yr adroddiad eu cyhoeddi oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth a eithrir ym mharagraff 14 rhan 4 a pharagraff 21 rhan 5 atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

CYTUNWYD: cael gwared ar Adeiladau Boston, 68-72 James Street trwy Ocsiwn.