Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

30/07/2019 - OFFERYN LLYWODRAETHU - YSGOL PENCAE ref: 1161    Argymhellion Cymeradwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 01/08/2019

Effeithiol O: 13/08/2019

Penderfyniad:

CYTUNWYD: i’r Offeryn Llywodraethu gael ei ddiwygio yn unol â Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

 


30/07/2019 - OFFERYN LLYWODRAETHU - YSGOL GYNRADD PONTPRENNAU ref: 1160    Argymhellion Cymeradwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 01/08/2019

Effeithiol O: 13/08/2019

Penderfyniad:

CYTUNWYD: i’r Offeryn Llywodraethu gael ei ddiwygio yn unol â Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

 


30/07/2019 - OFFERYN LLYWODRAETHU - FFEDERASIWN Y DDRAIG ref: 1159    Argymhellion Cymeradwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 01/08/2019

Effeithiol O: 13/08/2019

Penderfyniad:

CYTUNWYD: i’r Offeryn Llywodraethu gael ei wneud yn unol â Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014.