Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
OFFERYN LLYWODRAETHU - YSGOL PENCAE ref: 116130/07/201913/08/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
OFFERYN LLYWODRAETHU - YSGOL GYNRADD PONTPRENNAU ref: 116030/07/201913/08/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
OFFERYN LLYWODRAETHU - FFEDERASIWN Y DDRAIG ref: 115930/07/201913/08/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben