Mater - penderfyniadau

CTY - Symud a Chynllunio ymestyn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg

23/01/2020 - New School Provision to Serve Parts of Pontprennau and Old St Mellons

PENDERFYNWYD:

 

1.      cymeradwyo'r cynigion a nodir ym mharagraff 1 o’r adroddiad heb eu newid.

 

2.      awdurdodi swyddogion i gymryd camau priodol i weithredu'r cynigion a nodir ym mharagraff 1 o’r adroddiad

 

3.      awdurdodi swyddogion i gyhoeddi’r penderfyniad ymhen 7 diwrnod ar ôl penderfynu ar y cynnig.

 

4.      y dirprwyir gwaith cymeradwyo unrhyw gontractau angenrheidiol i’r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, wedi ymgynghori â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Aelodau Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad ac Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau.