Mater - penderfyniadau

CTY Radur, Pentre-poeth, Creigiau a Sain Ffagan a'r Tyllgoed

23/01/2020 - New Primary School Provision to Serve Parts of Creigiau/St Fagans, Radyr/ Morganstown, and Fairwater

PENDERFYNWYD: bod hysbysiad statudol yn cael ei gyflwyno i:

 

·         Sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad ddwy ffrwd gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar y datblygiad ym Mhlasd?r o fis Medi 2021.

 

Dylid nodi cyn rhoi’r cynigion ar waith bod adroddiad pellach yn cael ei roi i’r Cabinet yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiad a dderbyniwyd, yr ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i roi’r cynllun ar waith neu fel arall.