Mater - penderfyniadau

Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr

08/11/2019 - Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr

 

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)