Mater - penderfyniadau

Polisi Enwi Strydoedd

26/09/2019 - Polisi Enwi Strydoedd

PENDERFYNWYD: fod y polisi enwi strydoedd a atodwyd i’r adroddiad i gael ei gymeradwyo ac argymell i’r Cyngor fabwysiadu’r polisi Enwi Strydoedd.