Mater - penderfyniadau

Tendr i gyflenwi hylif tanwydd i Gaerdydd

26/09/2019 - Caffael Tanwydd Hylifol

PENDERFYNWYD: fod

 

1.    (i)  Swyddogion yn cynnal cystadleuaeth fechan ar gyfer tanwydd hylif drwy Fframwaith y  Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer cyflenwi tanwydd a nwyddau a gwasanaethau cysylltiedig NPS-FT-0093-18.       Hyd y trefniant i redeg o 1 Rhagfyr 2019 i 1 Ebrill 2023. Gwerth contract y caffaeliad hwn fydd £5.5.

ii)    cymeradwyo meini prawf gwerthuso cystadleuaeth fechan ar gyfer 100% o’r pris, sydd yn unol a’r canllawiau fframwaith

 (iii) Cymeradwyo cyhoeddi dogfennaeth y tendr

2.   Dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet perthnasol i:

i)    Fynd i’r afael â’r holl faterion cysylltiedig i’r gystadleuaeth fechan.

Dyfarnu Cytundeb Defnyddiwr i’r Darparwr a ddewisir ( y darparwr mwyaf manteisiol yn economaidd) a gosod archebion o dan y contract.