Mater - penderfyniadau

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

10/10/2019 - Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

CYTUNWYD: argymell wrth y Cyngor ei fod yn derbyn y trydydd AMB i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.