Mater - penderfyniadau

Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi'

18/04/2019 - Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi'

PENDERFYNWYD: cytuno ar yr ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant o’r enw ‘Gweithdai’r Cyngor a Safleoedd Arloesi (Atodiad A i’r adroddiad).