Manylion cyswllt

Pwyllgor Pensiynau

Cynghorydd Chris Weaver (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872631
07811 247016

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel ffeil CSV

Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Dilwar Ali

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07734 880397

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel ffeil CSV

Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Nigel Howells

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd u Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07976 440227

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Nigel Howells fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Nigel Howells fel ffeil CSV

nhowells@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Chris Lay (Dirprwy Gadeirydd)

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975559

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Lay fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Lay fel ffeil CSV

Christopher.Lay@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Graham Thomas

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07805 850812

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Thomas fel ffeil CSV

Graham.Thomas@caerdydd.gov.uk