Manylion cyswllt

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Cynghorydd Sarah Merry (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Neuadd Y Sir
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872501
07779 975583

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sarah Merry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sarah Merry fel ffeil CSV

Sarah.Merry@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Dilwar Ali

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07734 880397

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel ffeil CSV

Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Sean Driscoll

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanda Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Driscoll fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Driscoll fel ffeil CSV

Sean.Driscoll@caerdydd.gov.uk

Cynghordydd Robert Hopkins

c/o Member Services
Room 283
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

07976440550

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghordydd Robert Hopkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghordydd Robert Hopkins fel ffeil CSV

Robert.Hopkins2@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Sue Lent

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020
07790 962764

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sue Lent fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sue Lent fel ffeil CSV

Sue.Lent@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Ashley Lister

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanda Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Lister fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Lister fel ffeil CSV

Ash.Lister@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Graham Thomas

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07805 850812

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Thomas fel ffeil CSV

Graham.Thomas@caerdydd.gov.uk