Manylion cyswllt

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

Cynghorydd Michael Michael (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872479
07891 562352

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Michael Michael fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Michael Michael fel ffeil CSV

michael.michael@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Chris Weaver

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872631
07811 247016

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel ffeil CSV

Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Nigel George

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Colin Gordon

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Phil Murphy

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Jane Pratt

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Roger Jeavons

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Ray Truman

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Peter G King

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Eddie Williams

(Ni roddir cyfeiriad)