Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Cynghorydd Lee Bridgeman (Cadeirydd)

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel ffeil CSV

Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Stephen Cunnah

Gwasanaethau Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975604

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel ffeil CSV

StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Heather Joyce

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd Y Sir
Glanfa Iwerydd
CAERDYDD
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Heather Joyce fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Heather Joyce fel ffeil CSV

HJoyce@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Linda Morgan

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd u Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975476

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Linda Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Linda Morgan fel ffeil CSV

Linda.Morgan@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Dan Naughton

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dan Naughton fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dan Naughton fel ffeil CSV

Daniel.Naughton@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Thomas Parkhill

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07976 440587

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Thomas Parkhill fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Thomas Parkhill fel ffeil CSV

Tom.Parkhill@aerdydd.gov.uk

Cynghorydd Mike Phillips

Gwasaneathau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975471

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Phillips fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Phillips fel ffeil CSV

Michael.J.Phillips@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Rhys Taylor

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975407

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel ffeil CSV

Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Kanaya Singh

Gwansanaethau i Aeldau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07976 440516

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kanaya Singh fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kanaya Singh fel ffeil CSV

Kanaya.Singh@caerdydd.gov.uk

Patricia Arlotte

(Ni roddir cyfeiriad)

Carol Cobert

(Ni roddir cyfeiriad)

Karen Dell'Armi

(Ni roddir cyfeiriad)

Matthew Richards

(Ni roddir cyfeiriad)