Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Cynghorydd Lee Bridgeman (Cadeirydd)

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel ffeil CSV

Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Stephen Cunnah

Gwasanaethau Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975604

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel ffeil CSV

StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Heather Joyce

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd Y Sir
Glanfa Iwerydd
CAERDYDD
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Heather Joyce fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Heather Joyce fel ffeil CSV

HJoyce@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF104UW

07976767928

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Siân-Elin Melbourne fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Siân-Elin Melbourne fel ffeil CSV

Sian-Elin.Melbourne@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Dan Naughton

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dan Naughton fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dan Naughton fel ffeil CSV

Daniel.Naughton@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Mike Phillips

Gwasaneathau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975471

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Phillips fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Phillips fel ffeil CSV

Michael.J.Phillips@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Mia Rees

Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020
07814808286

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mia Rees fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mia Rees fel ffeil CSV

mia.rees@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Kanaya Singh

Gwansanaethau i Aeldau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07976 440516

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kanaya Singh fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kanaya Singh fel ffeil CSV

Kanaya.Singh@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Rhys Taylor

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975407

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel ffeil CSV

Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk

Patricia Arlotte

(Ni roddir cyfeiriad)

Carol Cobert

(Ni roddir cyfeiriad)

Karen Dell'Armi

(Ni roddir cyfeiriad)

Matthew Richards

(Ni roddir cyfeiriad)