Manylion cyswllt

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Cynghorydd Sarah Merry (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Neuadd Y Sir
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872501
07779 975583

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sarah Merry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sarah Merry fel ffeil CSV

Sarah.Merry@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Fenella Bowden

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Fenella Bowden fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Fenella Bowden fel ffeil CSV

fbowden@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Graham Hinchey

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872420
07583 721025

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Hinchey fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Hinchey fel ffeil CSV

Graham.Hinchey@caerdydd.gov.uk

Cynghordydd Robert Hopkins

c/o Member Services
Room 283
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

07976440550

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghordydd Robert Hopkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghordydd Robert Hopkins fel ffeil CSV

Robert.Hopkins2@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Shaun Jenkins

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
Cf10 4UW

02920 872020
07976 440524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Shaun Jenkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Shaun Jenkins fel ffeil CSV

Shaun.Jenkins@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Sue Lent

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020
07790 962764

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sue Lent fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sue Lent fel ffeil CSV

Sue.Lent@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Ashley Lister

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanda Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Lister fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Lister fel ffeil CSV

Ash.Lister@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Linda Morgan

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd u Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975476

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Linda Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Linda Morgan fel ffeil CSV

Linda.Morgan@caerdydd.gov.uk