Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Prof James Downe (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Hollie Edwards-Davies (Dirprwy Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Jason Bartlett

(Ni roddir cyfeiriad)

Chrissie Nicholls

(Ni roddir cyfeiriad)

Arthur Hallett

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Stephen Cunnah

Gwasanaethau Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975604

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel ffeil CSV

StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Emma Sandrey

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975576

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Emma Sandrey fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Emma Sandrey fel ffeil CSV

Emma.Sandrey@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Joel Williams

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Joel Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Joel Williams fel ffeil CSV

Joel.Williams@caerdydd.gov.uk

Y Cynghorydd Cymunedol Stuart Thomas

10 Parc-Y-Felin
Creigiau
Caerdydd
CF15 9PA

Stuart@creigiau.net