Rhestr Bostio

Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Graham Hinchey, Swyddfa’r Cabinet, Room 512 County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW, 02920 872420, 07583 721025, Graham.Hinchey@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Susan Elsmore, Swyddfa'r Cabinet, Ystafell 512 - 514 Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW, 02920 871741, , susan.elsmore@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Ashley Lister, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanda Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW, 02920 872020, , Ash.Lister@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Rhys Taylor, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW, , 07779 975407, Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Joel Williams, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW, 02920 872020, , Joel.Williams@caerdydd.gov.uk