Rhestr Bostio

Pwyllgor Pensiynau

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Chris Weaver, Swyddfa’r Cabinet, Room 512 County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW, 02920 872631, 07811 247016, Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Dilwar Ali, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW, , 07734 880397, Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Nigel Howells, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd u Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW, , 07976 440227, nhowells@cardiff.gov.uk
Cynghorydd Chris Lay, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW, , 07779 975559, Christopher.Lay@caerdydd.gov.uk
Cynghorydd Graham Thomas, Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW, , 07805 850812, Graham.Thomas@caerdydd.gov.uk