Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Penodiadau - Prif Swyddog Adnoddau Dynol

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Kate Rees. Gwasanaethau Democrataidd

Ffôn: 02920 872427

E-bost: KRees@cardiff.gov.uk