Calendar

Digwyddiadau o wythnos 40, yn dechrau ar Dydd Llun, 30ain Medi, 2019

Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019

Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019

Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019

Dydd Gwener, 4ydd Hydref, 2019

Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019

Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019

Dydd Iau, 10fed Hydref, 2019

Dydd Gwener, 11eg Hydref, 2019

Dydd Llun, 14eg Hydref, 2019

Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019

Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019

Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019

Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019

  • 4.30 pm Cyngor24/10 - Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Dydd Llun, 4ydd Tachwedd, 2019

Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd, 2019

Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019

Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019

Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019

Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019

Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019

Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019

Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019

Dydd Iau, 21ain Tachwedd, 2019

Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019

Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019

Dydd Llun, 2ail Rhagfyr, 2019

Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2019

Dydd Iau, 5ed Rhagfyr, 2019

Dydd Mercher, 11eg Rhagfyr, 2019

Dydd Gwener, 13eg Rhagfyr, 2019

Dydd Llun, 16eg Rhagfyr, 2019

Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019

Dydd Mercher, 18fed Rhagfyr, 2019

Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019

Dydd Mercher, 25ain Rhagfyr, 2019

  • Gŵyl Banc

Dydd Iau, 26ain Rhagfyr, 2019

  • Gŵyl Banc

Dydd Gwener, 3ydd Ionawr, 2020

Dydd Mawrth, 7fed Ionawr, 2020

Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020

Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020

Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020

Dydd Mercher, 15fed Ionawr, 2020

Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020

Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020

Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020

Dydd Mercher, 22ain Ionawr, 2020

Dydd Iau, 23ain Ionawr, 2020

Dydd Llun, 27ain Ionawr, 2020

Dydd Mawrth, 28ain Ionawr, 2020

Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020

  • 4.30 pm Cyngor30/01 - Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Dydd Gwener, 31ain Ionawr, 2020

Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020

Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020

Dydd Mawrth, 18fed Chwefror, 2020

Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020

Dydd Iau, 20fed Chwefror, 2020

Dydd Mercher, 26ain Chwefror, 2020

Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020

Dydd Llun, 2ail Mawrth, 2020

Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020

Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020

Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020

Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020

Dydd Iau, 12fed Mawrth, 2020

Dydd Gwener, 13eg Mawrth, 2020

Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020

Dydd Mawrth, 17eg Mawrth, 2020