Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 4
Cynghorydd Asghar Ali 3
Cynghorydd Dilwar Ali 3
Cynghorydd Rodney Berman OBE 3
Cynghorydd Fenella Bowden 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 4
Cynghorydd Joe Boyle 4
Cynghorydd Peter Bradbury 4
Cynghorydd Lee Bridgeman 4
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 4
Cynghorydd Joseph Carter 4
Cynghorydd Jayne Cowan 4
Cynghorydd Stephen Cunnah 4
Cynghorydd Daniel De'Ath 4
Cynghorydd Bob Derbyshire 4
Cynghorydd Sean Driscoll 4
Cynghorydd Saeed Ebrahim 4
Cynghorydd Susan Elsmore 3
Cynghorydd Lisa Ford 3
Cynghorydd Andrea Gibson 4
Cynghorydd Susan Goddard 4
Cynghorydd Russell Goodway 4
Cynghorydd Iona Gordon 4
Cynghorydd Jane Henshaw 4
Cynghorydd Gavin Hill-John 3
Cynghorydd Philippa Hill-John 3
Cynghorydd Graham Hinchey 4
Cynghordydd Robert Hopkins 4
Cynghorydd Nigel Howells 4
Cynghorydd Lyn Hudson 4
Cynghorydd Frank Jacobsen 4
Cynghorydd Shaun Jenkins 4
Cynghorydd Keith Jones 4
Cynghorydd Owen Jones 4
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 4
Cynghorydd Heather Joyce 4
Cynghorydd Kathryn Kelloway 3
Cynghorydd John Lancaster 4
Cynghorydd Chris Lay 4
Cynghorydd Sue Lent 4
Cynghorydd Ashley Lister 4
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Mary McGarry 4
Cynghorydd Rod McKerlich 4
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne 4
Cynghorydd Sarah Merry 4
Cynghorydd Michael Michael 4
Cynghorydd Bablin Molik 4
Cynghorydd Linda Morgan 3
Cynghorydd Dan Naughton 4
Cynghorydd Oliver Owen 4
Cynghorydd Thomas Parkhill 4
Cynghorydd Jacqueline Parry 4
Cynghorydd Keith Parry 4
Cynghorydd Ramesh Patel 4
Cynghorydd Mike Phillips 4
Cynghorydd Dianne Rees 4
Cynghorydd Mia Rees 4
Cynghorydd Adrian Robson 4
Cynghorydd Emma Sandrey 4
Cynghorydd Abdul Sattar 4
Cynghorydd Elaine Simmons 4
Cynghorydd Kanaya Singh 4
Cynghorydd Ed Stubbs 4
Cynghorydd Rhys Taylor 3
Cynghorydd Graham Thomas 4
Cynghorydd Huw Thomas 4
Cynghorydd Lynda Thorne 4
Cynghorydd David Walker 3
Cynghorydd Chris Weaver 4
Cynghorydd Caro Wild 4
Cynghorydd Joel Williams 4
Cynghorydd Peter Wong 4
Cynghorydd Ashley Wood 4
Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 1
Cynghorydd Sean Driscoll 1
Cynghordydd Robert Hopkins 1
Cynghorydd Sue Lent 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Sarah Merry 1
Cynghorydd Graham Thomas 1
Pwyllgor Archwilio, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Cunnah 0
Cynghorydd Nigel Howells 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Rod McKerlich 1
Cynghorydd Kanaya Singh 1
Cynghorydd Joel Williams 1
Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 1
Cynghorydd Rodney Berman OBE 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 2
Cynghorydd Jane Henshaw 3
Cynghorydd Ashley Lister 3
Cynghorydd Norma Mackie 3
Cynghorydd Rod McKerlich 3
Cynghorydd David Walker 3
Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 2
Cynghorydd Joseph Carter 2
Cynghorydd Andrea Gibson 2
Cynghorydd Philippa Hill-John 3
Cynghorydd Shaun Jenkins 4
Cynghorydd Sue Lent 3
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Mary McGarry 4
Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Fenella Bowden 1
Cynghorydd Graham Hinchey 1
Cynghordydd Robert Hopkins 1
Cynghorydd Shaun Jenkins 1
Cynghorydd Sue Lent 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Sarah Merry 1