Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 3
Cynghorydd Frank Jacobsen 3
Cynghorydd Dan Naughton 3
Cynghorydd Kanaya Singh 3
Cynghorydd Jane Henshaw 3
Cynghorydd Chris Lay 3
Cynghorydd Mike Phillips 2
Cynghorydd Daniel De'Ath 3
Cynghorydd Jayne Cowan 3
Cynghorydd Lynda Thorne 3
Cynghorydd Nigel Howells 3
Cynghorydd Ali Ahmed 3
Cynghorydd Peter Bradbury 3
Cynghorydd Elaine Simmons 3
Cynghorydd Susan Elsmore 3
Cynghorydd Ramesh Patel 3
Cynghorydd Sarah Merry 3
Cynghordydd Robert Hopkins 3
Cynghorydd Chris Weaver 3
Cynghorydd Mia Rees 3
Cynghorydd Graham Thomas 2
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne 3
Cynghorydd Susan Goddard 3
Cynghorydd Russell Goodway 3
Cynghorydd Lisa Ford 2
Cynghorydd Neil McEvoy 3
Cynghorydd Fenella Bowden 0
Cynghorydd Graham Hinchey 3
Cynghorydd Lyn Hudson 3
Cynghorydd David Walker 3
Cynghorydd Dilwar Ali 3
Cynghorydd Keith Jones 3
Cynghorydd Heather Joyce 3
Cynghorydd Joseph Carter 2
Cynghorydd Joe Boyle 2
Cynghorydd Sue Lent 3
Cynghorydd Mary McGarry 3
Cynghorydd Dianne Rees 3
Cynghorydd Rod McKerlich 3
Cynghorydd Adrian Robson 3
Cynghorydd Iona Gordon 3
Cynghorydd Bob Derbyshire 3
Cynghorydd Jacqueline Parry 3
Cynghorydd Ed Stubbs 3
Cynghorydd Huw Thomas 3
Cynghorydd Michael Michael 3
Cynghorydd Peter Wong 3
Cynghorydd Sean Driscoll 3
Cynghorydd Keith Parry 3
Cynghorydd Abdul Sattar 3
Cynghorydd Ashley Wood 3
Cynghorydd Oliver Owen 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 3
Cynghorydd Rodney Berman OBE 3
Cynghorydd John Lancaster 3
Cynghorydd Emma Sandrey 3
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 3
Cynghorydd Linda Morgan 2
Cynghorydd Shaun Jenkins 3
Cynghorydd Gavin Hill-John 3
Cynghorydd Caro Wild 3
Cynghorydd Joel Williams 3
Cynghorydd Asghar Ali 3
Cynghorydd Owen Jones 3
Cynghorydd Saeed Ebrahim 3
Cynghorydd Stephen Cunnah 3
Cynghorydd Norma Mackie 3
Cynghorydd Kathryn Kelloway 3
Cynghorydd Bablin Molik 3
Cynghorydd Andrea Gibson 2
Cynghorydd Rhys Taylor 3
Cynghorydd Ashley Lister 3
Cynghorydd Philippa Hill-John 3
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 3
Cynghorydd Thomas Parkhill 3
Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Ali Ahmed 5
Cynghorydd Lyn Hudson 4
Cynghorydd Keith Jones 4
Cynghorydd Iona Gordon 5
Cynghorydd Ed Stubbs 5
Cynghorydd Peter Wong 5
Cynghorydd Sean Driscoll 2
Cynghorydd Keith Parry 4
Cynghorydd Abdul Sattar 4
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 5
Cynghorydd Asghar Ali 5
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dan Naughton 2
Cynghorydd Chris Lay 1
Cynghorydd Mia Rees 1
Cynghorydd Susan Goddard 2
Cynghorydd Russell Goodway 2
Cynghorydd Fenella Bowden 0
Cynghorydd Peter Wong 2
Cynghorydd Keith Parry 2
Cynghorydd Emma Sandrey 2
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 2
Cynghorydd Kathryn Kelloway 1
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 2
Pwyllgor Penodiadau - Pennaeth Cynllunio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sarah Merry 2
Cynghordydd Robert Hopkins 2
Cynghorydd Keith Jones 2
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 2
Cynghorydd Caro Wild 2
Pwyllgor y Cyfansoddiad, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mia Rees 1
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Russell Goodway 1
Cynghorydd Keith Jones 0
Cynghorydd Joseph Carter 1
Cynghorydd Peter Wong 1
Cynghorydd Keith Parry 1
Cynghorydd Rodney Berman OBE 1
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 1
Cynghorydd Kathryn Kelloway 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 0