Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 3
Cynghorydd Frank Jacobsen 3
Cynghorydd Dan Naughton 3
Cynghorydd Kanaya Singh 3
Cynghorydd Jane Henshaw 3
Cynghorydd Chris Lay 3
Cynghorydd Mike Phillips 2
Cynghorydd Daniel De'Ath 3
Cynghorydd Jayne Cowan 3
Cynghorydd Lynda Thorne 3
Cynghorydd Nigel Howells 3
Cynghorydd Ali Ahmed 3
Cynghorydd Peter Bradbury 3
Cynghorydd Elaine Simmons 3
Cynghorydd Susan Elsmore 3
Cynghorydd Ramesh Patel 3
Cynghorydd Sarah Merry 3
Cynghordydd Robert Hopkins 3
Cynghorydd Chris Weaver 3
Cynghorydd Mia Rees 3
Cynghorydd Graham Thomas 2
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne 3
Cynghorydd Susan Goddard 3
Cynghorydd Russell Goodway 3
Cynghorydd Lisa Ford 2
Cynghorydd Neil McEvoy 3
Cynghorydd Fenella Bowden 0
Cynghorydd Graham Hinchey 3
Cynghorydd Lyn Hudson 3
Cynghorydd David Walker 3
Cynghorydd Dilwar Ali 3
Cynghorydd Keith Jones 3
Cynghorydd Heather Joyce 3
Cynghorydd Joseph Carter 2
Cynghorydd Joe Boyle 2
Cynghorydd Sue Lent 3
Cynghorydd Mary McGarry 3
Cynghorydd Dianne Rees 3
Cynghorydd Rod McKerlich 3
Cynghorydd Adrian Robson 3
Cynghorydd Iona Gordon 3
Cynghorydd Bob Derbyshire 3
Cynghorydd Jacqueline Parry 3
Cynghorydd Ed Stubbs 3
Cynghorydd Huw Thomas 3
Cynghorydd Michael Michael 3
Cynghorydd Peter Wong 3
Cynghorydd Sean Driscoll 3
Cynghorydd Keith Parry 3
Cynghorydd Abdul Sattar 3
Cynghorydd Ashley Wood 3
Cynghorydd Oliver Owen 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 3
Cynghorydd Rodney Berman OBE 3
Cynghorydd John Lancaster 3
Cynghorydd Emma Sandrey 3
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 3
Cynghorydd Linda Morgan 2
Cynghorydd Shaun Jenkins 3
Cynghorydd Gavin Hill-John 3
Cynghorydd Caro Wild 3
Cynghorydd Joel Williams 3
Cynghorydd Asghar Ali 3
Cynghorydd Owen Jones 3
Cynghorydd Saeed Ebrahim 3
Cynghorydd Stephen Cunnah 3
Cynghorydd Norma Mackie 3
Cynghorydd Kathryn Kelloway 3
Cynghorydd Bablin Molik 3
Cynghorydd Andrea Gibson 2
Cynghorydd Rhys Taylor 3
Cynghorydd Ashley Lister 3
Cynghorydd Philippa Hill-John 3
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 3
Cynghorydd Thomas Parkhill 3
Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 1
Cynghorydd Susan Goddard 3
Cynghorydd Lyn Hudson 1
Cynghorydd Adrian Robson 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 2
Cynghorydd Abdul Sattar 1
Cynghorydd John Lancaster 1
Cynghorydd Norma Mackie 5
Is-bwyllgor Trwyddedu, 12 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 4
Cynghorydd Susan Goddard 7
Cynghorydd Lisa Ford 0
Cynghorydd Bob Derbyshire 6
Cynghorydd Abdul Sattar 3
Cynghorydd Ashley Wood 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 1
Cynghorydd John Lancaster 4
Cynghorydd Asghar Ali 1
Cynghorydd Norma Mackie 8
Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ramesh Patel 4
Cynghorydd Bob Derbyshire 4
Cynghorydd Jacqueline Parry 4
Cynghorydd Peter Wong 3
Cynghorydd Oliver Owen 4
Cynghorydd John Lancaster 4
Cynghorydd Emma Sandrey 4
Cynghorydd Owen Jones 4
Cynghorydd Thomas Parkhill 3
Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 0
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Lyn Hudson 1
Cynghorydd Dianne Rees 1
Cynghorydd Adrian Robson 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 1
Cynghorydd Abdul Sattar 0
Cynghorydd Ashley Wood 1
Cynghorydd John Lancaster 1
Cynghorydd Asghar Ali 1
Cynghorydd Norma Mackie 1