Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jane Henshaw 1
Cynghorydd Jayne Cowan 2
Cynghorydd Keith Jones 1
Cynghorydd Adrian Robson 2
Cynghorydd Stephen Cunnah 2
Cyngor, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 5
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Dan Naughton 5
Cynghorydd Kanaya Singh 5
Cynghorydd Jane Henshaw 5
Cynghorydd Chris Lay 5
Cynghorydd Mike Phillips 4
Cynghorydd Daniel De'Ath 5
Cynghorydd Jayne Cowan 5
Cynghorydd Lynda Thorne 5
Cynghorydd Nigel Howells 5
Cynghorydd Ali Ahmed 5
Cynghorydd Peter Bradbury 5
Cynghorydd Elaine Simmons 5
Cynghorydd Susan Elsmore 5
Cynghorydd Ramesh Patel 5
Cynghorydd Sarah Merry 5
Cynghordydd Robert Hopkins 5
Cynghorydd Chris Weaver 5
Cynghorydd Mia Rees 5
Cynghorydd Graham Thomas 4
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne 5
Cynghorydd Susan Goddard 5
Cynghorydd Russell Goodway 5
Cynghorydd Lisa Ford 4
Cynghorydd Neil McEvoy 5
Cynghorydd Fenella Bowden 2
Cynghorydd Graham Hinchey 5
Cynghorydd Lyn Hudson 5
Cynghorydd David Walker 5
Cynghorydd Dilwar Ali 5
Cynghorydd Keith Jones 5
Cynghorydd Heather Joyce 5
Cynghorydd Joseph Carter 4
Cynghorydd Joe Boyle 4
Cynghorydd Sue Lent 5
Cynghorydd Mary McGarry 5
Cynghorydd Dianne Rees 5
Cynghorydd Rod McKerlich 5
Cynghorydd Adrian Robson 5
Cynghorydd Iona Gordon 5
Cynghorydd Bob Derbyshire 5
Cynghorydd Jacqueline Parry 5
Cynghorydd Ed Stubbs 5
Cynghorydd Huw Thomas 5
Cynghorydd Michael Michael 5
Cynghorydd Peter Wong 5
Cynghorydd Sean Driscoll 5
Cynghorydd Keith Parry 5
Cynghorydd Abdul Sattar 5
Cynghorydd Ashley Wood 5
Cynghorydd Oliver Owen 5
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 5
Cynghorydd Rodney Berman OBE 5
Cynghorydd John Lancaster 5
Cynghorydd Emma Sandrey 5
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 5
Cynghorydd Linda Morgan 3
Cynghorydd Shaun Jenkins 5
Cynghorydd Gavin Hill-John 5
Cynghorydd Caro Wild 5
Cynghorydd Joel Williams 5
Cynghorydd Asghar Ali 5
Cynghorydd Owen Jones 5
Cynghorydd Saeed Ebrahim 5
Cynghorydd Stephen Cunnah 5
Cynghorydd Norma Mackie 5
Cynghorydd Kathryn Kelloway 5
Cynghorydd Bablin Molik 5
Cynghorydd Andrea Gibson 4
Cynghorydd Rhys Taylor 5
Cynghorydd Ashley Lister 5
Cynghorydd Philippa Hill-John 5
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 5
Cynghorydd Thomas Parkhill 5
Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Ali Ahmed 5
Cynghorydd Lyn Hudson 4
Cynghorydd Keith Jones 4
Cynghorydd Iona Gordon 5
Cynghorydd Ed Stubbs 5
Cynghorydd Peter Wong 5
Cynghorydd Sean Driscoll 1
Cynghorydd Keith Parry 3
Cynghorydd Abdul Sattar 3
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 5
Cynghorydd Asghar Ali 4
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Kanaya Singh 0
Cynghorydd Jayne Cowan 2
Cynghorydd Nigel Howells 2
Cynghorydd Elaine Simmons 0
Cynghorydd Russell Goodway 0
Cynghorydd Keith Jones 1
Cynghorydd Joel Williams 2
Cynghorydd Stephen Cunnah 1
Pwyllgor Penodiadau - Pennaeth Cynllunio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sarah Merry 2
Cynghordydd Robert Hopkins 2
Cynghorydd Keith Jones 2
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 2
Cynghorydd Caro Wild 2
Pwyllgor y Cyfansoddiad, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mia Rees 1
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Russell Goodway 1
Cynghorydd Keith Jones 0
Cynghorydd Joseph Carter 1
Cynghorydd Peter Wong 1
Cynghorydd Keith Parry 1
Cynghorydd Rodney Berman OBE 1
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 1
Cynghorydd Kathryn Kelloway 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies 0