Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lynda Thorne 2
Cynghorydd Susan Elsmore 1
Cynghorydd Lyn Hudson 2
Cynghorydd Joseph Carter 1
Cynghorydd Norma Mackie 2