Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau - Prif Swyddog Adnoddau Dynol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghordydd Robert Hopkins 2
Cynghorydd Chris Weaver 2
Cynghorydd Huw Thomas 2
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 2
Cynghorydd Joel Williams 2