Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Oedolion, Tai a Chymunedau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lynda Thorne 2
Cynghorydd Susan Elsmore 2
Cynghorydd Joseph Carter 2
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 2
Cynghorydd Norma Mackie 2