Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 2
Cynghorydd Dan Naughton 2
Cynghorydd Mia Rees 2
Cynghorydd Graham Hinchey 2
Cynghorydd Huw Thomas 2