Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Joe Boyle 1
Cynghorydd Lee Bridgeman 0
Cynghorydd Sarah Merry 2
Cynghorydd Huw Thomas 2
Cynghorydd Joel Williams 2