Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 2
Cynghorydd Nigel Howells 2
Cynghorydd Chris Lay 2
Cynghorydd Graham Thomas 1
Cynghorydd Chris Weaver 2