Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Chris Lay 1
Cynghorydd Nigel Howells 2
Cynghorydd Chris Weaver 2
Cynghorydd Graham Thomas 1
Cynghorydd Dilwar Ali 1