Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 0
Cynghorydd Nigel Howells 1
Cynghorydd Chris Lay 1
Cynghorydd Graham Thomas 1
Cynghorydd Chris Weaver 1