Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 1
Cynghorydd Sean Driscoll 1
Cynghordydd Robert Hopkins 1
Cynghorydd Sue Lent 1
Cynghorydd Ashley Lister 1
Cynghorydd Sarah Merry 1
Cynghorydd Graham Thomas 1