Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 2
Cynghorydd Joe Boyle 1
Cynghorydd Sean Driscoll 2
Cynghorydd Sue Lent 2
Cynghorydd Ashley Lister 2
Cynghorydd Sarah Merry 2
Cynghorydd Graham Thomas 1