Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 2
Cynghorydd Lisa Ford 2
Cynghorydd Susan Goddard 2
Cynghorydd Norma Mackie 3
Cynghorydd Abdul Sattar 1
Cynghorydd Ashley Wood 1