Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire 1
Cynghorydd Lisa Ford 1
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd John Lancaster 1
Cynghorydd Norma Mackie 1
Cynghorydd Ashley Wood 1