Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu, 11 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali 0
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 2
Cynghorydd Lisa Ford 2
Cynghorydd Susan Goddard 6
Cynghorydd Frank Jacobsen 6
Cynghorydd Kathryn Kelloway 1
Cynghorydd John Lancaster 0
Cynghorydd Norma Mackie 8
Cynghorydd Abdul Sattar 1
Cynghorydd Rhys Taylor 1
Cynghorydd Ashley Wood 1