Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cydbwyllgor Craffu, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 1
Cynghorydd Lee Bridgeman 1
Cynghorydd Joseph Carter 0
Cynghorydd Stephen Cunnah 0
Cynghorydd Saeed Ebrahim 0
Councillor Andrea Gibson 1
Cynghorydd Susan Goddard 0
Cynghorydd Philippa Hill-John 0
Cynghorydd Shaun Jenkins 1
Cynghorydd Heather Joyce 1
Cynghorydd Sue Lent 0
Cynghorydd Mary McGarry 1
Cynghorydd Linda Morgan 0
Cynghorydd Dan Naughton 1
Cynghorydd Mike Phillips 0
Cynghorydd Kanaya Singh 1
Cynghorydd Rhys Taylor 0