Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rodney Berman OBE 4
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 3
Cynghorydd Jane Henshaw 4
Cynghorydd Ashley Lister 3
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Rod McKerlich 4
Cynghorydd David Walker 4