Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 1
Cynghorydd Rodney Berman OBE 4
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 2
Cynghorydd Jane Henshaw 4
Cynghorydd Ashley Lister 3
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Rod McKerlich 3
Cynghorydd David Walker 4