Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rodney Berman OBE 3
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 2
Cynghorydd Joe Boyle 2
Cynghorydd Stephen Cunnah 2
Cynghorydd Jane Henshaw 2
Cynghorydd Lyn Hudson 2
Cynghorydd Ashley Lister 4
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Rod McKerlich 2
Cynghorydd David Walker 4