Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 1
Cynghorydd Rodney Berman OBE 2
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson 2
Cynghorydd Jane Henshaw 2
Cynghorydd Ashley Lister 2
Cynghorydd Norma Mackie 2
Cynghorydd Rod McKerlich 2
Cynghorydd David Walker 2