Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire 3
Cynghorydd Owen Jones 3
Cynghorydd John Lancaster 3
Cynghorydd Oliver Owen 2
Cynghorydd Thomas Parkhill 2
Cynghorydd Jacqueline Parry 2
Cynghorydd Ramesh Patel 3
Cynghorydd Peter Wong 3
Cynghorydd Ashley Wood 3