Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Joe Boyle 3
Cynghorydd Bob Derbyshire 4
Cynghorydd Philippa Hill-John 1
Cynghorydd Owen Jones 4
Cynghorydd John Lancaster 3
Cynghorydd Oliver Owen 3
Cynghorydd Jacqueline Parry 3
Cynghorydd Ramesh Patel 4
Cynghorydd Peter Wong 4
Cynghorydd Ashley Wood 3