Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Iona Gordon 2
Cynghorydd Jane Henshaw 5
Cynghorydd Gavin Hill-John 4
Cynghorydd Nigel Howells 5
Cynghorydd Chris Lay 1
Cynghorydd Thomas Parkhill 4
Cynghorydd Adrian Robson 5
Cynghorydd Abdul Sattar 4
Cynghorydd Elaine Simmons 0
Cynghorydd Ed Stubbs 2