Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 3
Cynghorydd Stephen Cunnah 3
Cynghorydd Daniel De'Ath 1
Cynghorydd Philippa Hill-John 2
Cynghorydd Heather Joyce 3
Cynghorydd Linda Morgan 2
Cynghorydd Dan Naughton 1
Cynghorydd Mike Phillips 2
Cynghorydd Kanaya Singh 3
Cynghorydd Rhys Taylor 3