Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 3
Cynghorydd Stephen Cunnah 3
Cynghorydd Philippa Hill-John 1
Cynghorydd Heather Joyce 3
Cynghorydd Linda Morgan 1
Cynghorydd Dan Naughton 2
Cynghorydd Thomas Parkhill 1
Cynghorydd Mike Phillips 2
Cynghorydd Kanaya Singh 3
Cynghorydd Rhys Taylor 3