Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lee Bridgeman 4
Cynghorydd Stephen Cunnah 4
Cynghorydd Heather Joyce 3
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne 0
Cynghorydd Linda Morgan 0
Cynghorydd Dan Naughton 4
Cynghorydd Thomas Parkhill 2
Cynghorydd Mike Phillips 4
Cynghorydd Mia Rees 2
Cynghorydd Kanaya Singh 4
Cynghorydd Rhys Taylor 1