Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard 2
Cynghorydd Gavin Hill-John 1
Cynghorydd Chris Lay 2
Cynghorydd Sue Lent 3
Cynghorydd Mike Phillips 1