Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Gavin Hill-John 1
Cynghorydd Chris Lay 1