Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali 0
Cynghorydd Dilwar Ali 3
Cynghorydd Timothy Davies 0
Cynghorydd Bob Derbyshire 2
Cynghorydd Susan Goddard 2
Cynghorydd Frank Jacobsen 2
Cynghorydd John Lancaster 4
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Adrian Robson 4
Cynghorydd Abdul Sattar 2
Cynghorydd Elaine Simmons 1
Cynghorydd Rhys Taylor 1
Cynghorydd Ashley Wood 4