Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali 1
Cynghorydd Dilwar Ali 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 3
Cynghorydd Susan Goddard 4
Cynghorydd Frank Jacobsen 3
Cynghorydd John Lancaster 4
Cynghorydd Norma Mackie 4
Cynghorydd Adrian Robson 4
Cynghorydd Abdul Sattar 2
Cynghorydd Ashley Wood 4