Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 5
Cynghorydd Asghar Ali 4
Cynghorydd Sean Driscoll 6
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Iona Gordon 6
Cynghorydd Lyn Hudson 5
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Keith Jones 6
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 6
Cynghorydd Chris Lay 3
Cynghorydd Keith Parry 3
Cynghorydd Abdul Sattar 4
Cynghorydd Ed Stubbs 3