Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ali Ahmed 3
Cynghorydd Asghar Ali 5
Cynghorydd Sean Driscoll 5
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Iona Gordon 4
Cynghorydd Lyn Hudson 4
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Keith Jones 5
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 5
Cynghorydd Chris Lay 3
Cynghorydd Abdul Sattar 4