Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen 5
Cynghorydd Ali Ahmed 5
Cynghorydd Lyn Hudson 4
Cynghorydd Keith Jones 4
Cynghorydd Iona Gordon 5
Cynghorydd Ed Stubbs 5
Cynghorydd Peter Wong 5
Cynghorydd Sean Driscoll 2
Cynghorydd Keith Parry 4
Cynghorydd Abdul Sattar 4
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 5
Cynghorydd Asghar Ali 5