Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Philippa Hill-John

Ystadegau mynychu Cynghorydd Philippa Hill-John
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   25%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Philippa Hill-John
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/06/2019 Cydbwyllgor Craffu ,26/06/2019 Absennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/05/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,07/05/2019 Yn bresennol
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,03/07/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,11/09/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/04/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,11/06/2019 Yn bresennol