Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Philippa Hill-John

Ystadegau mynychu Cynghorydd Philippa Hill-John
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   33%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Philippa Hill-John
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
11/09/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,11/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,02/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,06/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/12/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,16/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/01/2020 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,08/01/2020 Yn bresennol