Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Lister

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Lister
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Lister
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
10/06/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,10/06/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,10/09/2019 Yn bresennol
25/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
10/04/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,10/04/2019 Yn bresennol
08/05/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,08/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,12/06/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,10/07/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Addysg a Dysgu Gydol Oes ,25/03/2019 Yn bresennol
05/04/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Addysg a Dysgu Gydol Oes ,05/04/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,02/04/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,15/07/2019 Yn bresennol