Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Lister

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Lister
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Lister
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
08/03/2021, 17:00 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,08/03/2021, 17:00 Yn bresennol
21/06/2021, 17:00 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,21/06/2021, 17:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
24/02/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,24/02/2021, 10:00 Yn bresennol
18/05/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,18/05/2021, 17:00 Yn bresennol
09/06/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,09/06/2021, 16:30 Yn bresennol
14/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,14/07/2021, 16:30 Yn bresennol
22/02/2021, 13:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,22/02/2021, 13:30 Yn bresennol
10/03/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,10/03/2021, 16:30 Yn bresennol
19/05/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,19/05/2021, 16:30 Yn bresennol
07/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,07/07/2021, 16:30 Yn bresennol
21/06/2021, 17:00 Pwyllgor y Cyfansoddiad ,21/06/2021, 17:00 Yn bresennol
09/03/2021, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,09/03/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,18/05/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/07/2021, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,20/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad