Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Lister

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Lister
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   80%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   20%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Lister
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
10/09/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,10/09/2019 Yn bresennol
26/11/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,26/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
12/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,12/11/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,21/01/2020 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,25/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/10/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,16/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,13/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
15/01/2020 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,15/01/2020 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,17/09/2019 Yn bresennol
18/11/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,18/11/2019 Yn bresennol