Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Norma Mackie

Ystadegau mynychu Cynghorydd Norma Mackie
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Norma Mackie
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,07/05/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,04/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Yn bresennol
06/08/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,06/08/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
12/04/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,12/04/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/05/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,14/06/2019 Yn bresennol
21/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,21/06/2019 Yn bresennol
28/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,28/06/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,12/07/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/08/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/08/2019 Disgwyliedig
10/04/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,10/04/2019 Yn bresennol
08/05/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,08/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,12/06/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,10/07/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,23/07/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol